Księgi wieczyste Puszczykowo


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Puszczykowo

Wszystkie nieruchomości w Puszczykowie mają prowadzone księgi wieczyste przez właściwy sąd rejonowy. Tak stanowi prawo, które wprowadziło instytucję ksiąg wieczystych, aby ułatwić ustalenie, kto ma prawa do danej nieruchomości oraz ograniczyć spory na tle praw do nieruchomości. Księgi wieczyste mają unikalne numery pozwalające na ich prostą identyfikację.

Numer księgi wieczystej

Numer księgi wieczystej, w skrócie zwanym numerem KW, to identyfikator nadawany przy procesie zakładania danej księgi, przez sądy rejonowe. Cechuje się on tym, że:

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Puszczykowo

Jeśli tylko numer KW pozwala na uzyskanie wglądu do wpisów w księgach wieczystych, to gdzie znaleźć numer KW, jeśli się go nie zna? Ten identyfikator zwyczajowo jest wpisywany we wszelkich oficjalnych dokumentach potwierdzających nabycie praw do nieruchomości, ale nie każdy ma takie dokumenty w posiadaniu i nie zawsze podmioty mające prawa do nieruchomości chcą się numerem KW podzielić. Osoby postronne, z jakichkolwiek przyczyn zainteresowane danym numerem KW, a co za tym idzie – samą księgą konkretnej nieruchomości, mogą wyszukać taki numer online. Jednak nie w wyszukiwarce darmowej, bo to dane wrażliwe, publicznie raczej nieudostępniane. Specjalna wyszukiwarka internetowa powołana do możliwości szukania numerów KW pozwala znaleźć dany identyfikator poprzez podanie adresu lub numeru działki. To szybkie i efektywne rozwiązanie. Zwłaszcza łatwo szuka się numeru KW dla miast i większych miejscowości, bo są one ujęte w indeksie alfabetycznym udostępnionym na stronie wyszukiwarki numerów ksiąg wieczystych – Puszczykowojest tam ujęte. Wystarczy wskazać miasto, potem ulicę i numer domu, ewentualnie mieszkania. Pobranie numeru KW kosztuje 29 zł.

Alternatywne sposoby do szukania online to złożenie opłaconego wniosku w starostwie powiatowym lub w sądzie rejonowym. Nie gwarantuje to jednak powodzenia, bo te organy mogą odmówić petentowi wydania numeru KW. Na decyzję czeka się kilka dni lub tygodni.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Księgi wieczyste można za darmo sprawdzić w Internecie. Wystarczy wejść na portal Ministerstwa Sprawiedliwości. Stamtąd też jest możliwość pobrania elektronicznego odpisu księgi wieczystej za uiszczeniem opłaty w wysokości 20 zł. Sądy rejonowe wydają papierowe odpisy tych dokumentów na wniosek petenta i po opłaceniu 30 zł.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Odpisy księgi wieczyste trzeba złożyć przy finalizowaniu kupna, przejęcia w darowiźnie nieruchomości. Warto sprawdzić, czy nieruchomość nie jest obciążona hipotekę lub nie ma wpisanych innych ograniczeń praw rzeczowych w księdze, przed przejęciem jej w spadku.