Księgi wieczyste Swarzędz, ul. Sikorskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PO2P/xxxxxxxx/1 Swarzędz, ul. Sikorskiego 2 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/7 Swarzędz, ul. Sikorskiego 3 2 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/8 Swarzędz, ul. Sikorskiego 4 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/0 Swarzędz, ul. Sikorskiego 5 2 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/1 Swarzędz, ul. Sikorskiego 6 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/9 Swarzędz, ul. Sikorskiego 7 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/9 Swarzędz, ul. Sikorskiego 7A brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/1 Swarzędz, ul. Sikorskiego 8 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/8 Swarzędz, ul. Sikorskiego 9 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/1 Swarzędz, ul. Sikorskiego 9A brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/6 Swarzędz, ul. Sikorskiego 10 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/5 Swarzędz, ul. Sikorskiego 13 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/1 Swarzędz, ul. Sikorskiego 15 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/9 Swarzędz, ul. Sikorskiego 15A brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/4 Swarzędz, ul. Sikorskiego 17 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/8 Swarzędz, ul. Sikorskiego 18 brak lokali