Księgi wieczyste Śrem


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Śrem

Aby zachować porządek w systemie nieruchomości w kraju i zminimalizować ryzyko sporów na tle tego, kto jest właścicielem nieruchomości lub ma do niej określone prawa, mocodawcy nałożyli obowiązek zakładania ksiąg wieczystych dla każdej nieruchomości w kraju. To zadanie zlecono sądom rejonowym, które także prowadzą księgi i dokonują w nich zmian na wnioski petentów. Dzięki temu stan faktyczny jest zgodny ze stanem prawnym wpisanym w księdze.

Numer księgi wieczystej

Księgi odnajduje się po numerze – identyfikatorze nadawanym przez sądy według identycznego schematu obowiązującego na terenie całego kraju. Numer KW to ciąg 15 znaków, w którym zawarte są cyfry, litery, ukośniki. Na początku wpisane jest oznaczenie sądu rejonowego, który księgę założył i ją prowadzi. Przyjmuje format XYZ1, czyli czterech cyfr i liter. Następnie znajduje się ukośnik, a po nim ośmiocyfrowy numer będący właściwym numerem KW jako kolejny z repozytorium. Po kolejnym ukośniku dodawana jest tzw. cyfra kontrolna, automatycznie nadawania.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Śrem

Numer KW cechuje się tym, że jest unikalny i zawsze odsyła do tylko jednego dokumentu, co pozwala uniknąć nieporozumień. Jedynie po numerze KW można odnaleźć księgę wieczystą. Jak się dowiedzieć, jaki jest numer księgi dla danej nieruchomości? Właściciele nieruchomości mają ułatwioną sprawę, bo wystarczy, że odnajdą akt notarialny zakupu czy przejęcia w darowiźnie nieruchomości, na którym zawsze musi być wpisany numer księgi. Jeśli akurat nie mają wglądu do takiego dokumentu, mogą go wyszukać online. Taka opcja jest także dostępna dla wszelkich postronnych osób, niemających praw do nieruchomości, które z różnych przyczyn chcą przejrzeć wpisy w jej księdze. Wyszukiwarka online nie wymaga wypełnienia żadnych formularzy czy uzasadniania zainteresowania numerem KW dla danej nieruchomości. Wystarczy jedynie znać dokładny adres nieruchomości lub numer działki, który po podaniu adresu można wyszukać na geoportal.gov.pl i można odnaleźć numer KW. Pobranie numeru kosztuje 29 zł, w przypadku większej liczby numerów oferowana jest zniżka.

Numer KW wydawany jest także przez sądy rejonowe – należy udać się do wydziału ksiąg wieczystych, Śrem, lub przez Starostwa Powiatowe, które dysponuje wykazem numerów KW. W obu tych organach proces wydawania numeru KW obejmuje kilka etapów:

Oczekiwanie na decyzję o wydanie numeru KW: czas od kilku do kilkunastu dni.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Z pobranym z Internetu czy wydanym przez sąd lub starostwo numerem KW można udać się do sądu rejonowego, aby uzyskać odpis papierowy księgi lub wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, by przejrzeć księgi za darmo. Pobranie odpisu papierowego z sadu kosztuje 30 zł. Z portalu MS także można pobrać odpis, ale w wersji elektronicznej, co kosztuje 20 zł.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Odpis papierowy czy wydruk elektronicznego odpisu księgi należy przedłożyć notariuszowi w razie zawierania transakcji na nieruchomość, np. przekazania w darowiźnie czy kupna/sprzedaży. Przed przyjęciem nieruchomości w spadku wskazane jest sprawdzenie wpisów w księdze, celem potwierdzenia, czy nieruchomość nie ma ograniczonych praw rzeczowych.