Księgi wieczyste Kaźmierz, ul. Dolna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PO1A/xxxxxxxx/0 Kaźmierz, ul. Dolna 1 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/1 Kaźmierz, ul. Dolna 1A brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/4 Kaźmierz, ul. Dolna 2 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/9 Kaźmierz, ul. Dolna 2A brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/0 Kaźmierz, ul. Dolna 3 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/3 Kaźmierz, ul. Dolna 4 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/8 Kaźmierz, ul. Dolna 5 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/6 Kaźmierz, ul. Dolna 7 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/7 Kaźmierz, ul. Dolna 7A brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/5 Kaźmierz, ul. Dolna 7B brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/7 Kaźmierz, ul. Dolna 9 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/9 Kaźmierz, ul. Dolna 11 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/1 Kaźmierz, ul. Dolna 12 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/4 Kaźmierz, ul. Dolna 12A brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/7 Kaźmierz, ul. Dolna 13 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/4 Kaźmierz, ul. Dolna 14 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/7 Kaźmierz, ul. Dolna 15 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/6 Kaźmierz, ul. Dolna 16 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/9 Kaźmierz, ul. Dolna 16A brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/7 Kaźmierz, ul. Dolna 18 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/9 Kaźmierz, ul. Dolna 21 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/5 Kaźmierz, ul. Dolna 22 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/3 Kaźmierz, ul. Dolna 23 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/8 Kaźmierz, ul. Dolna 24 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/4 Kaźmierz, ul. Dolna 25 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/7 Kaźmierz, ul. Dolna 26 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/4 Kaźmierz, ul. Dolna 28 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/9 Kaźmierz, ul. Dolna 28A brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/8 Kaźmierz, ul. Dolna 33 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/7 Kaźmierz, ul. Dolna 35 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/3 Kaźmierz, ul. Dolna 37 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/0 Kaźmierz, ul. Dolna 39 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/2 Kaźmierz, ul. Dolna 40 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/9 Kaźmierz, ul. Dolna 41 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/5 Kaźmierz, ul. Dolna 42 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/8 Kaźmierz, ul. Dolna 45 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/8 Kaźmierz, ul. Dolna 51 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/4 Kaźmierz, ul. Dolna 55 brak lokali