Księgi wieczyste Kaźmierz, ul. Konopnickiej


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PO1A/xxxxxxxx/6 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 1 2 lokali
  PO1A/xxxxxxxx/4 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 2 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/1 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 4 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/2 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 5 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/8 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 6 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/9 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 7 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/0 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 8 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/9 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 10 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/1 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 12 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/0 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 14 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/1 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 15 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/5 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 16 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/9 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 17 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/3 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 18 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/3 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 20 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/6 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 22 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/9 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 24 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/4 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 25 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/1 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 26 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/1 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 27 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/0 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 28 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/5 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 29 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/5 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 30 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/2 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 32 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/7 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 33 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/5 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 37 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/4 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 38 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/3 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 39 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/3 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 40 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/1 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 42 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/4 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 44 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/0 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 50 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/2 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 52 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/6 Kaźmierz, ul. Konopnickiej 54 brak lokali