Księgi wieczyste Kaźmierz, ul. Piniowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PO1A/xxxxxxxx/6 Kaźmierz, ul. Piniowa 2 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/0 Kaźmierz, ul. Piniowa 3 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/2 Kaźmierz, ul. Piniowa 4 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/5 Kaźmierz, ul. Piniowa 6 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/0 Kaźmierz, ul. Piniowa 7 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/7 Kaźmierz, ul. Piniowa 9 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/5 Kaźmierz, ul. Piniowa 10 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/3 Kaźmierz, ul. Piniowa 11 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/1 Kaźmierz, ul. Piniowa 12 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/7 Kaźmierz, ul. Piniowa 14 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/1 Kaźmierz, ul. Piniowa 16 brak lokali
  PO1A/xxxxxxxx/7 Kaźmierz, ul. Piniowa 19 brak lokali