Księgi wieczyste Wronki


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Wronki

Każdego miesiąca we Wronkach zawierane są transakcje na nieruchomościach jak kupno/sprzedaż, wynajem, przejęcie w darowiźnie lub spadku. Często też brane są kredyty hipoteczne zabezpieczone nieruchomością. Takie transakcje wymagają przygotowanie wielu dokumentów, a jednym z nich jest odpis księgi wieczystej. Ten publiczny rejestr zawiera bowiem dane o stanie prawnym nieruchomości.

Numer księgi wieczystej

Księga wieczysta ma swój unikalny numer, nadawany jej przez sąd rejonowy, który ją założył. Ten identyfikator odgrywa niezwykle ważną rolę w systemie ksiąg wieczystych, bo tylko on pozwala na wyszukanie danego dokumentu. Sam adres nie umożliwia uzyskania wglądu do wpisów w księgach. Numer KW składa się z 15 znaków, to jest cyfr, liter i ukośników. Na początku numeru jest oznaczenie sądu rejonowego, potem po ukośniku wpisany jest właściwy numer dokumentu, kolejny z repozytorium, a po kolejnym ukośniku – cyfra kontrolna.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Wronki

Sam adres może i nie wystarczy, by odnaleźć księgę wieczystą, ale można na jego podstawie wyszukać numer KW, który otworzy możliwości uzyskania odpisu ksiąg. Po adresie szuka się numeru KW w specjalnej wyszukiwarce online. Oferuje ona spis alfabetyczny większych miast, stworzony by łatwiej można było wyszukać numer księgi wieczystej – Wronkisą ujęte w tym spisie. Dzięki temu wystarczy wskazać miasto, potem ulicę, numer domu i – jeśli jest taka potrzeba – także mieszkania, by uzyskać numer KW. Kosztuje to 29 zł, ale przy pobieraniu większej liczby numerów ksiąg oferowane są zniżki. Jeśli miasto nie jest na tyle duże, by trafić do spisu – dotyczy to naprawdę małych miejscowości, to zaczyna się szukanie od województwa, powiatu, a potem wskazania miasteczka, ulicy, numeru domu i mieszkania.

Wyszukiwarka online działa szybko i efektywnie, pozwalając uzyskać numer KW każdemu, kto ma takie życzenie i uiści stosowną opłatę. Trochę trudniej jest w przypadku wybrania ścieżki szukania numeru KW w organach publicznych. Zarówno sąd rejonowy, jak i starostwo powiatowe, wydają numery KW jedynie na wniosek petenta i po uiszczeniu opłaty. Co więcej, decyzja może być odmowna, jeśli zawarty we wniosku interes prawny nie wyda się organom zasadny. Takim interesem prawnym może być np. toczące się postępowanie spadkowe, gdy w masie spadkowej znajduje się nieruchomość. Na decyzję czeka się zazwyczaj kilka dni lub tygodni.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Przepisy prawa stanowią, że księgi wieczyste muszą być jawne i udostępniane obywatelom. Dlatego każdy, kto ma numer KW, bez trudu uzyska wgląd do ksiąg i to za darmo. Taka możliwość jest na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. Aby pobrać odpis księgi wieczystej, trzeba albo złożyć wniosek w sądzie rejonowym i zapłacić 30 zł, albo pobrać wersję elektroniczną odpisu ze strony MS za opłatą wynoszącą 20 zł.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Wspomniane odpisy – papierowe lub elektroniczne – są wymagane przez notariuszy przy podpisywaniu umowy o nabyciu praw do nieruchomości oraz przez analityków bankowych przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny.