Księgi wieczyste Gołańcz, ul. Składowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PO1B/xxxxxxxx/1 Gołańcz, ul. Składowa 1 brak lokali
  PO1B/xxxxxxxx/2 Gołańcz, ul. Składowa 2 brak lokali
  PO1B/xxxxxxxx/4 Gołańcz, ul. Składowa 3 brak lokali
  PO1B/xxxxxxxx/4 Gołańcz, ul. Składowa 5 brak lokali