Księgi wieczyste Wolsztyn


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Wolsztyn

Wszystkie nieruchomości w Wolsztynie mają założoną księgę wieczystą – dotyczy to domów, mieszkań, działek, magazynów, lokali usługowych etc. Prawo stanowi, że nieruchomości muszą mieć zakładane księgi wieczyste – Wolsztyn także stosuje się do tej zasady oraz wykorzystuje ten sam schemat przy nadawaniu księgom numerów.

Numer księgi wieczystej

Numery księgom wieczystym są nadawane przez sądy rejonowe, które wedle ustawy regulującej księgi wieczyste są odpowiedzialne za zakładanie tych publicznych rejestrów, prowadzenie ich i aktualizowanie. Schemat numeru KW to ABC1/12345678/1, gdzie ABC1 jest oznaczeniem danego sądu rejonowego (np. GDY1), 12345678 to właściwy numer księgi, kolejny z repozytorium, a 1 jest cyfrą kontrolną. Poznanie numeru księgi pozwala zatem określić lokalizację nieruchomości dzięki oznaczaniu sądu rejonowego.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Wolsztyn

Numer KW jest zawsze wpisany w akcie notarialnym nabycia nieruchomości, dzięki czemu właściciel ma do niego prosty dostęp. Trochę inaczej wygląda sprawa w przypadku osób postronnych, które chcą sprawdzić księgę wieczystą, a nie mają wglądu do aktu notarialnego i możliwości skontaktowania się z właścicielem nieruchomości. Mają one do wyboru jedną z trzech dróg zdobycia numeru KW:

Szukanie internetowo jest bardziej efektywne, bo każdy, kto zapłaci 29 zł za pobranie numeru KW, otrzyma go. Tymczasem w sądzie czy starostwie można spotkać się z odmowną decyzją. Szybciej tez jest załatwić sprawę online, gdyż na wydanie numeru KW z sądu czy starostwa czeka się nawet kilka tygodni.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Ponieważ księgi wieczyste muszą być jawne, to po uzyskaniu numeru KW nic nie stoi już na przeszkodzie by przejrzeć wpisy w księgach – nawet można to zrobić za darmo. W Internecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości przeglądanie ksiąg jest darmowe. Odpis elektroniczny kosztuje 20 zł. Z kolei odpis papierowy, o który wnioskować można w sądzie rejonowym, kosztuje 30 zł.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta jako dokument ma zastosowanie przede wszystkim przy transakcjach na nieruchomości, w szczególności w czasie: