Księgi wieczyste Września, ul. Gendka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PO1F/xxxxxxxx/4 Września, ul. Gendka 1 brak lokali
  PO1F/xxxxxxxx/4 Września, ul. Gendka 8 50 lokali
  PO1F/xxxxxxxx/0 Września, ul. Gendka 10 27 lokali
  PO1F/xxxxxxxx/0 Września, ul. Gendka 12 22 lokali
  PO1F/xxxxxxxx/0 Września, ul. Gendka 14 26 lokali
  PO1F/xxxxxxxx/9 Września, ul. Gendka 16 13 lokali
  PO1F/xxxxxxxx/0 Września, ul. Gendka 18 45 lokali
  PO1F/xxxxxxxx/0 Września, ul. Gendka 20 32 lokali