Księgi wieczyste Września, ul. Gendka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PO1F/xxxxxxxx/4 Września, ul. Gendka 1 brak lokali
  PO1F/xxxxxxxx/1 Września, ul. Gendka 6 57 lokali
  PO1F/xxxxxxxx/4 Września, ul. Gendka 8 50 lokali
  PO1F/xxxxxxxx/0 Września, ul. Gendka 10 30 lokali
  PO1F/xxxxxxxx/0 Września, ul. Gendka 12 22 lokali
  PO1F/xxxxxxxx/0 Września, ul. Gendka 14 28 lokali
  PO1F/xxxxxxxx/9 Września, ul. Gendka 16 13 lokali
  PO1F/xxxxxxxx/0 Września, ul. Gendka 18 45 lokali
  PO1F/xxxxxxxx/0 Września, ul. Gendka 20 32 lokali
  PO1F/xxxxxxxx/7 Września, ul. Gendka 22 53 lokali
  PO1F/xxxxxxxx/3 Września, ul. Gendka 24 39 lokali
  PO1F/xxxxxxxx/7 Września, ul. Gendka 26 56 lokali
  PO1F/xxxxxxxx/3 Września, ul. Gendka 28 44 lokali