Księgi wieczyste Września, ul. Słowian


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PO1F/xxxxxxxx/1 Września, ul. Słowian 2 brak lokali
  PO1F/xxxxxxxx/7 Września, ul. Słowian 4 brak lokali
  PO1F/xxxxxxxx/0 Września, ul. Słowian 7 brak lokali
  PO1F/xxxxxxxx/7 Września, ul. Słowian 9 brak lokali
  PO1F/xxxxxxxx/4 Września, ul. Słowian 11 brak lokali
  PO1F/xxxxxxxx/5 Września, ul. Słowian 12 brak lokali
  PO1F/xxxxxxxx/1 Września, ul. Słowian 14 brak lokali
  PO1F/xxxxxxxx/8 Września, ul. Słowian 15 2 lokali
  PO1F/xxxxxxxx/5 Września, ul. Słowian 16 brak lokali
  PO1F/xxxxxxxx/6 Września, ul. Słowian 20 brak lokali
  PO1F/xxxxxxxx/1 Września, ul. Słowian 22 brak lokali
  PO1F/xxxxxxxx/8 Września, ul. Słowian 24 brak lokali
  PO1F/xxxxxxxx/4 Września, ul. Słowian 27 brak lokali