Księgi wieczyste Września, ul. Zapolskiej


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PO1F/xxxxxxxx/5 Września, ul. Zapolskiej 1 brak lokali
  PO1F/xxxxxxxx/4 Września, ul. Zapolskiej 2 brak lokali
  PO1F/xxxxxxxx/2 Września, ul. Zapolskiej 3 brak lokali
  PO1F/xxxxxxxx/7 Września, ul. Zapolskiej 4 brak lokali
  PO1F/xxxxxxxx/9 Września, ul. Zapolskiej 5 brak lokali
  PO1F/xxxxxxxx/7 Września, ul. Zapolskiej 6 brak lokali
  PO1F/xxxxxxxx/0 Września, ul. Zapolskiej 8 brak lokali