Księgi wieczyste Złotów


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Złotów

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece reguluje funkcjonowanie ksiąg wieczystych, czyli publicznych rejestrów zakładanych dla nieruchomości w kraju w celu możliwości bezspornego ustalenia praw do nieruchomości i posiadaczy tych praw. Przepisy mianowały sądy rejonowe jako jednostki odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg oraz ich aktualizację.

Numer księgi wieczystej

Także właściwy dla lokalizacji danej nieruchomości sąd rejonowy zajmuje się nadawaniem księgom numerów – to unikalne identyfikatory pozwalające na odnalezienie właściwej księgi. Numer KW składa się z 15 znaków, to jest 13 cyfr, liter oraz dwóch ukośników. Format numeru KW jest identyczny dla całego kraju, niezależnie od lokalizacji nieruchomości, której dotyczy księga wieczysta – Złotów także ma taki schemat. Pierwsze cztery znaki w numerze KW wskazuje na oznaczenie danego sądu rejonowego.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Złotów

Gdzie można znaleźć numer KW? W akcie notarialnym zakupu nieruchomości lub innym oficjalnym dokumencie potwierdzającym nabycie praw do nieruchomości. Jak ustalić jednak numer KW, jeśli nie ma się wglądu do takiej dokumentacji? Można udać się do sądu rejonowego, wydział ksiąg wieczystych, Złotów, który przechowuje księgi, i ma możliwość wydania na wniosek petenta i po uiszczeniu stosownej opłaty numer KW. Jednak musi zostać udowodniony we wniosku interes prawny, który stoi za zainteresowaniem konkretną księgą wieczystą. Sąd ma kilka tygodni na wydanie numeru KW lub decyzji odmownej o jego wydaniu. Identycznie proces przebiega w Starostwie Powiatowym, które co prawda nie przechowuje samych ksiąg, ale ma wykaz ich numerów. Petent także może złożyć tam opłacony wniosek i czekać na decyzję o wydaniu numeru KW.

Nie ma konieczności składania wniosku, ani podawania interesu prawnego, podczas szukania numeru księgi wieczystej online. Specjalna wyszukiwarka umożliwia szukanie numeru KW po adresie lub numerze działki. Koszt pobrania numeru to 29 zł. Przy większej liczbie pobranych identyfikatorów oferowana jest zniżka.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Księgi wieczyste w Interneciemożna przejrzeć za darmo na rządowym portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. Wystarczy wpisać numer KW, by za darmo znaleźć księgę i sprawdzić jej zapisy, zaś po uiszczeniu opłaty 20 zł brutto można pobrać elektroniczny odpis księgi na urządzenie. Księgi oczywiście w dalszym ciągu są dostępne do wglądu w sądzie rejonowym – za 30 zł brutto można pobrać papierowy odpis tego dokumentu, wystarczy tylko złożyć stosowny wniosek.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księgi wieczyste są przydatne w każdej sytuacji, gdy powstają wątpliwości, kto ma prawa do nieruchomości i jakiego rodzaju są to prawa. Formalnie koniecznie jest przedłożenie ksiąg notariuszowi przy podpisywaniu ostatecznej umowy kupna nieruchomości oraz analitykowi bankowemu przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny.