Księgi wieczyste Białogard


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Białogard

Białogardzkie nieruchomości o każdym rodzaju i przeznaczeniu, jak mieszkania, domy, działki, biura, hale, garaże, grunty oraz spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania, mają własne księgi wieczyste. Wedle ustawy z lipca 1982 roku regulujących funkcjonowanie ksiąg wieczystych oraz wpisy na hipotece instytucjami zajmującymi się zakładaniem i prowadzeniem publicznych rejestrów ze statusem prawnym nieruchomości, czyli ksiąg wieczystych, są sądy rejonowe.

Numer księgi wieczystej

System ksiąg wieczystych pozwala zachować ład w nieruchomościach, szczególnie, że nadawanie numerów KW podlega standaryzacji. Ten sam schemat numeru jest stosowany w całym kraju, a ponadto pierwsze cztery znaki wskazują na sąd rejonowy odpowiedzialny za nadanie numeru i prowadzenie księgi, co pomaga od razu zidentyfikować lokalizację nieruchomości. Numer KW to ciąg 15 znaków, pozostałe 11 to osiem cyfr stanowiących właściwy numer KW, dwa ukośniki oddzielające poszczególne części numeru oraz kończąca identyfikator cyfra kontrolna, nadawana losowo.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Białogard

Numer KW widnieje zawsze na akcie notarialnym zakupu nieruchomości, a także pojawia się na innych formalnych dokumentach towarzyszących różnym transakcjom na nieruchomościach. Ponadto istnieje kilka sposobów na ustalenie, jakie jest numer KW dla księgi danej nieruchomości, jeśli nie ma się w posiadaniu żadnych dokumentów z wpisanym numerem KW, czyli prawdopodobnie nie jest się właścicielem nieruchomości. Jako osoba postronna można ustalić numer KW poprzez:

W obu wskazanych organach konieczne jest złożenie opłaconego wniosku. Trzeba w nim podać uzasadnienie interesowania się księgę wieczystą danej nieruchomości, które musi być podyktowane ważnym interesem prawnym, np. podpisana umowa przedwstępna na zakup nieruchomości, chęć wynajmu nieruchomości z uzasadnionymi obawami, że wynajmujący nie jest właścicielem nieruchomości, przejmowanie nieruchomości w spadku etc. Sam fakt np. zainteresowania daną nieruchomością w kontekście jej kupna może nie być wystarczający. Obie instytucje mogą wydać odmowną decyzję, a czas oczekiwania na nią trwa od kilku dni do kilku tygodni.

Szukanie internetowe odbywa się po numerze działki lub adresie. Ta druga opcja jest wygodniejsza, ale czasem szukanie po adresie nie przynosi rezultatów i trzeba spróbować po numerze działki. Taki numer działki można także zdobyć w sieci, na portalu GeoPortal.gov.pl. odnaleziony numer KW pobrać można z wyszukiwarki za 29 zł.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Numer KW pozwala bez problemów odnaleźć właściwą księgę, przejrzeć jej wpisy czy pobrać odpis. W sądzie rejonowym odpis papierowy kosztuje 30 zł. W Internecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości jest możliwość darmowego przejrzenia ksiąg wieczystych – Białogardtakże ma tam udostępnianie księgi, zaś pobranie odpisu elektronicznego kosztuje 20 zł.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Z punktu widzenia formalnego, księgę wieczystą w postaci odpisu papierowego lub elektronicznego, trzeba przedłożyć notariuszowi przed sprzedażą nieruchomości oraz analitykowi bankowemu w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny zabezpieczony nieruchomością. Na własne potrzeby wpisy w KW sprawdzają potencjalni spadkobiercy czy wynajmujący nieruchomości.