Księga wieczysta: Szczecin, ul. Gierczak 43


Miejscowość: Szczecin
Ulica: ul. Gierczak
Numer budynku: 43
Lista lokali: Zobacz listę 6 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
SZ1S/xxxxxxxx/7

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
3. Powiat SZCZECIN
4. Gmina SZCZECIN
5. Miejscowość SZCZECIN
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 326201_1.4035.1
2. Numer działki 1
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 4035
B: nazwa obrębu
4. Położenie SZCZECIN
5. Ulica EMILII GIERCZAK
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
2. 1. Identyfikator działki 326201_1.4035.15/1
2. Numer działki 15/1
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 4035
B: nazwa obrębu
4. Położenie SZCZECIN
5. Ulica EMILII GIERCZAK
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
3. 1. Identyfikator działki 326201_1.4035.2
2. Numer działki 2
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 4035
B: nazwa obrębu
4. Położenie SZCZECIN
5. Ulica MIANOWSKIEGO
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
4. 1. Identyfikator działki 326201_1.4035.3
2. Numer działki 3
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 4035
B: nazwa obrębu
4. Położenie SZCZECIN
5. Ulica OTWOCKA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
5. 1. Identyfikator działki 326201_1.4024.37/19
2. Numer działki 37/19
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 4024
B: nazwa obrębu
4. Położenie SZCZECIN
5. Ulica EMILII GIERCZAK
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
6. 1. Identyfikator działki 326201_1.4035.4
2. Numer działki 4
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 4035
B: nazwa obrębu
4. Położenie SZCZECIN
5. Ulica EMILII GIERCZAK
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
7. 1. Identyfikator działki 326201_1.4035.6
2. Numer działki 6
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 4035
B: nazwa obrębu
4. Położenie SZCZECIN
5. Ulica USTKI
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326201_1.4035.1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy GIERCZAK
B: numer budynku 13
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 9
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 9
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
2. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326201_1.4035.1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy GIERCZAK
B: numer budynku 13A
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 1
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 0
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
3. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326201_1.4035.1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy GIERCZAK
B: numer budynku 14
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 6
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 6
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
4. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326201_1.4035.1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy GIERCZAK
B: numer budynku 15
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 8
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 5
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
5. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326201_1.4035.1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy GIERCZAK
B: numer budynku 39
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 7
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 1
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
6. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326201_1.4035.1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy GIERCZAK
B: numer budynku 39A
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu
B: numer księgi wieczystej
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
7. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326201_1.4035.1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy GIERCZAK
B: numer budynku 40
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 5
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 9
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
8. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326201_1.4035.1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy GIERCZAK
B: numer budynku 41
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 5
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 2
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
9. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326201_1.4035.1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy GIERCZAK
B: numer budynku 42
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 6
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 3
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
10. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326201_1.4035.1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy GIERCZAK
B: numer budynku 43
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 6
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 9
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
11. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326201_1.4035.1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy GIERCZAK
B: numer budynku 44
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 8
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 3
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
12. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326201_1.4035.1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy GIERCZAK
B: numer budynku 45
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 10
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 0
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
13. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326201_1.4035.1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy MIANOWSKIEGO
B: numer budynku 2
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 9
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 0
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
14. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326201_1.4035.1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy MIANOWSKIEGO
B: numer budynku 3
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 6
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 4
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
15. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326201_1.4035.1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy MIANOWSKIEGO
B: numer budynku 4
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 10
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 4
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
16. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326201_1.4035.1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy MIANOWSKIEGO
B: numer budynku 5
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 4
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 5
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
17. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326201_1.4035.1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy OTWOCKA
B: numer budynku 19
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 4
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 1
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
18. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326201_1.4035.1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy OTWOCKA
B: numer budynku 20
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 5
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 6
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
19. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326201_1.4035.1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy OTWOCKA
B: numer budynku 21
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 5
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 5
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
20. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 326201_1.4035.1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy USTKI
B: numer budynku 7
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 15
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 23
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 25
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 27
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 28
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 30
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 31
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 36
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 37
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 39
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 40
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 41
B: numer księgi wieczystej SZ1S / xxxxxxxx / 1
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.