Księga wieczysta: Szczecinek, ul. Zaułek 6


Miejscowość: Szczecinek
Ulica: ul. Zaułek
Numer budynku: 6
Lista lokali: Zobacz listę 19 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
KO1I/xxxxxxxx/4

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
3. Powiat SZCZECINECKI
4. Gmina SZCZECINEK
5. Miejscowość SZCZECINEK
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 321501_1.0013.70/1
2. Numer działki 70/1
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0013
B: nazwa obrębu
4. Położenie SZCZECINEK
5. Ulica ZAUŁEK
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 321501_1.0013.70/1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy ZAUŁEK
B: numer budynku 1
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 19
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1 KL. 2
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1/4
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1/5
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2/1
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2/3
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3/2
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3/4
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4/3
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5 KL. 4
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5 KL. 6
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5/1
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5/2
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5/3
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6/1
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6/2
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 5
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
2. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 321501_1.0013.70/1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy ZAUŁEK
B: numer budynku 4
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 1
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 1
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
3. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 321501_1.0013.70/1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy ZAUŁEK
B: numer budynku 6
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 19
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1 KL. 2
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1/4
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1/5
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2/1
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2/3
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3/2
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3/4
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4/3
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5 KL. 4
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5 KL. 6
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5/1
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5/2
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5/3
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6/1
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6/2
B: numer księgi wieczystej KO1I / xxxxxxxx / 5
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.