Księgi wieczyste, Głuszyca, ul. Polna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Głuszyca, ul. Polna 1 brak lokali SW1W/xxxxxxxx/9
Głuszyca, ul. Polna 3 6 lokali SW1W/xxxxxxxx/1
Głuszyca, ul. Polna 5 brak lokali SW1W/xxxxxxxx/6
Głuszyca, ul. Polna 7 4 lokali SW1W/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.