Znajdź księgę wieczystą dla działki

Wpisz pełny identyfikator działki, aby wyszukać dla niej księgę wieczystą:

Pełny identyfikator działki ma postać: 320906_5.0211.161/2. Możesz go uzyskać w odpowiednim wydziale ewidencji gruntów lub znaleźć na mapie w portalu GeoPortal.gov.pl.

Nie znasz pełnego identyfikatora działki?

Możesz wyszukać działkę poprzez określenie jej położenia. Zacznij od wyboru województwa:Zaindeksowano 18722717 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 31066649 działek, 1628061 budynków, 6812230 lokali.