Znajdź księgę wieczystą dla działki

Wpisz pełny identyfikator działki, aby wyszukać dla niej księgę wieczystą:

Pełny identyfikator działki ma postać: 320906_5.0211.161/2. Możesz go uzyskać w odpowiednim wydziale ewidencji gruntów lub znaleźć na mapie w portalu GeoPortal.gov.pl.

Nie znasz pełnego identyfikatora działki?

Możesz wyszukać działkę poprzez określenie jej położenia. Zacznij od wyboru województwa:Zaindeksowano 18656149 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 30940804 działek, 1612522 budynków, 6069145 lokali.