Księgi wieczyste, Niemcz, ul. Myśliwska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Niemcz, ul. Myśliwska 2 brak lokali BY1B/xxxxxxxx/5
Niemcz, ul. Myśliwska 4 brak lokali BY1B/xxxxxxxx/3
Niemcz, ul. Myśliwska 7 brak lokali BY1B/xxxxxxxx/8
Niemcz, ul. Myśliwska 8 brak lokali BY1B/xxxxxxxx/2
Niemcz, ul. Myśliwska 9 brak lokali BY1B/xxxxxxxx/2
Niemcz, ul. Myśliwska 10 brak lokali BY1B/xxxxxxxx/4
Niemcz, ul. Myśliwska 12 brak lokali BY1B/xxxxxxxx/7
Niemcz, ul. Myśliwska 14 brak lokali BY1B/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.