Księgi wieczyste, Strzelno, ul. Andrzeja

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Strzelno, ul. Andrzeja 3 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/8
Strzelno, ul. Andrzeja 8 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.