Księgi wieczyste, Strzelno, ul. Lipowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Strzelno, ul. Lipowa 1 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/2
Strzelno, ul. Lipowa 4 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/1
Strzelno, ul. Lipowa 7 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/7
Strzelno, ul. Lipowa 8 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/9
Strzelno, ul. Lipowa 9 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/8
Strzelno, ul. Lipowa 9A brak lokali BY1M/xxxxxxxx/5
Strzelno, ul. Lipowa 11 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/9
Strzelno, ul. Lipowa 12 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/0
Strzelno, ul. Lipowa 13 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/8
Strzelno, ul. Lipowa 15 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/5
Strzelno, ul. Lipowa 16A brak lokali BY1M/xxxxxxxx/3
Strzelno, ul. Lipowa 18 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/0
Strzelno, ul. Lipowa 20 brak lokali BY1M/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.