Księgi wieczyste, Strzelno, os. Piastowskie

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Strzelno, os. Piastowskie 1 8 lokali BY1M/xxxxxxxx/2
Strzelno, os. Piastowskie 2 32 lokali BY1M/xxxxxxxx/5
Strzelno, os. Piastowskie 3 25 lokali BY1M/xxxxxxxx/1
Strzelno, os. Piastowskie 4 26 lokali BY1M/xxxxxxxx/4
Strzelno, os. Piastowskie 5 29 lokali BY1M/xxxxxxxx/7
Strzelno, os. Piastowskie 6 36 lokali BY1M/xxxxxxxx/8
Strzelno, os. Piastowskie 7 23 lokali BY1M/xxxxxxxx/3
Strzelno, os. Piastowskie 8 10 lokali BY1M/xxxxxxxx/0
Strzelno, os. Piastowskie 9 17 lokali BY1M/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.