Księgi wieczyste, Radziejów, ul. Dąbrowskiej

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Radziejów, ul. Dąbrowskiej 3 24 lokali WL1R/xxxxxxxx/4
Radziejów, ul. Dąbrowskiej 5 15 lokali WL1R/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.