Księgi wieczyste, Radziejów, ul. Kazimierza Wielkiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Radziejów, ul. Kazimierza Wielkiego 2 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/2
Radziejów, ul. Kazimierza Wielkiego 4 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/1
Radziejów, ul. Kazimierza Wielkiego 8 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.