Księgi wieczyste, Radziejów, ul. Podgórna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Radziejów, ul. Podgórna 1 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/8
Radziejów, ul. Podgórna 4 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/0
Radziejów, ul. Podgórna 14 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.