Księgi wieczyste, Radziejów, ul. Średnia

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Radziejów, ul. Średnia 4 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/9
Radziejów, ul. Średnia 6 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/5
Radziejów, ul. Średnia 7 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/1
Radziejów, ul. Średnia 8 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/7
Radziejów, ul. Średnia 9 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/6
Radziejów, ul. Średnia 10 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/3
Radziejów, ul. Średnia 12 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/8
Radziejów, ul. Średnia 12A brak lokali WL1R/xxxxxxxx/0
Radziejów, ul. Średnia 13 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/4
Radziejów, ul. Średnia 14 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.