Księgi wieczyste, Radziejów, ul. Zawadzkiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Radziejów, ul. Zawadzkiego 1 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/8
Radziejów, ul. Zawadzkiego 2 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/2
Radziejów, ul. Zawadzkiego 3 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/9
Radziejów, ul. Zawadzkiego 4 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/5
Radziejów, ul. Zawadzkiego 5 brak lokali WL1R/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.