Księgi wieczyste, Grębocin, ul. Mostowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Grębocin, ul. Mostowa 1 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/2
Grębocin, ul. Mostowa 1A brak lokali TO1T/xxxxxxxx/5
Grębocin, ul. Mostowa 3 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/5
Grębocin, ul. Mostowa 3A brak lokali TO1T/xxxxxxxx/4
Grębocin, ul. Mostowa 5 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/3
Grębocin, ul. Mostowa 11A brak lokali TO1T/xxxxxxxx/7
Grębocin, ul. Mostowa 12 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/9
Grębocin, ul. Mostowa 16 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/9
Grębocin, ul. Mostowa 19 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/3
Grębocin, ul. Mostowa 21 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/9
Grębocin, ul. Mostowa 22 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/5
Grębocin, ul. Mostowa 24 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/4
Grębocin, ul. Mostowa 28 brak lokali TO1T/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.