Księgi wieczyste, Terespol, ul. Janowska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Terespol, ul. Janowska 1A brak lokali LU1B/xxxxxxxx/5
Terespol, ul. Janowska 2 9 lokali LU1B/xxxxxxxx/4
Terespol, ul. Janowska 3 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/7
Terespol, ul. Janowska 4 18 lokali LU1B/xxxxxxxx/4
Terespol, ul. Janowska 5 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/3
Terespol, ul. Janowska 6 10 lokali LU1B/xxxxxxxx/4
Terespol, ul. Janowska 8 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/3
Terespol, ul. Janowska 11 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/5
Terespol, ul. Janowska 12 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/5
Terespol, ul. Janowska 13 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/0
Terespol, ul. Janowska 15 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/7
Terespol, ul. Janowska 21 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.