Księgi wieczyste, Terespol, ul. Ogrodowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Terespol, ul. Ogrodowa 1 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/3
Terespol, ul. Ogrodowa 3 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/0
Terespol, ul. Ogrodowa 5 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/0
Terespol, ul. Ogrodowa 8 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.