Księgi wieczyste, Terespol, ul. Wiejska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Terespol, ul. Wiejska 3 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/7
Terespol, ul. Wiejska 7 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/5
Terespol, ul. Wiejska 11 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/9
Terespol, ul. Wiejska 13 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/9
Terespol, ul. Wiejska 15 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/5
Terespol, ul. Wiejska 17 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/1
Terespol, ul. Wiejska 19 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/1
Terespol, ul. Wiejska 21 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/0
Terespol, ul. Wiejska 25 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/8
Terespol, ul. Wiejska 45 brak lokali LU1B/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.