Księgi wieczyste, Stoczek Łukowski, ul. Hempla

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Stoczek Łukowski, ul. Hempla 2 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/9
Stoczek Łukowski, ul. Hempla 3 2 lokali LU1U/xxxxxxxx/8
Stoczek Łukowski, ul. Hempla 5 7 lokali LU1U/xxxxxxxx/8
Stoczek Łukowski, ul. Hempla 6 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/9
Stoczek Łukowski, ul. Hempla 8 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/1
Stoczek Łukowski, ul. Hempla 10 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.