Księgi wieczyste, Kurów, ul. Partyzantów

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kurów, ul. Partyzantów 1 brak lokali LU1P/xxxxxxxx/4
Kurów, ul. Partyzantów 3 brak lokali LU1P/xxxxxxxx/1
Kurów, ul. Partyzantów 4 brak lokali LU1P/xxxxxxxx/0
Kurów, ul. Partyzantów 14 brak lokali LU1P/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.