Księgi wieczyste, Gozdnica, ul. Okrzei

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Gozdnica, ul. Okrzei 1 brak lokali ZG1G/xxxxxxxx/8
Gozdnica, ul. Okrzei 3 brak lokali ZG1G/xxxxxxxx/0
Gozdnica, ul. Okrzei 4 brak lokali ZG1G/xxxxxxxx/5
Gozdnica, ul. Okrzei 6 brak lokali ZG1G/xxxxxxxx/1
Gozdnica, ul. Okrzei 8 2 lokali ZG1G/xxxxxxxx/1
Gozdnica, ul. Okrzei 10 1 lokali ZG1G/xxxxxxxx/4
Gozdnica, ul. Okrzei 12 2 lokali ZG1G/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.