Księgi wieczyste, Sulechów, ul. Dębowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sulechów, ul. Dębowa 1 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, ul. Dębowa 6 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/2
Sulechów, ul. Dębowa 7 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/4
Sulechów, ul. Dębowa 8 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/8
Sulechów, ul. Dębowa 9 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/4
Sulechów, ul. Dębowa 10 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/2
Sulechów, ul. Dębowa 12 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, ul. Dębowa 14 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, ul. Dębowa 16 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/2
Sulechów, ul. Dębowa 18 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.