Księgi wieczyste, Sulechów, ul. Krośnieńska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sulechów, ul. Krośnieńska 1 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/3
Sulechów, ul. Krośnieńska 2 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/0
Sulechów, ul. Krośnieńska 3 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/3
Sulechów, ul. Krośnieńska 10 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, ul. Krośnieńska 12 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/7
Sulechów, ul. Krośnieńska 14 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.