Księgi wieczyste, Sulechów, ul. Słoneczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sulechów, ul. Słoneczna 1 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/2
Sulechów, ul. Słoneczna 1A brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/5
Sulechów, ul. Słoneczna 1C brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/5
Sulechów, ul. Słoneczna 3 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, ul. Słoneczna 4 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/2
Sulechów, ul. Słoneczna 5 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/2
Sulechów, ul. Słoneczna 6 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/4
Sulechów, ul. Słoneczna 7 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/4
Sulechów, ul. Słoneczna 8 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/5
Sulechów, ul. Słoneczna 9 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/8
Sulechów, ul. Słoneczna 10 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, ul. Słoneczna 11 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.