Księgi wieczyste, Sulechów, ul. Zwycięstwa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sulechów, ul. Zwycięstwa 1 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/3
Sulechów, ul. Zwycięstwa 2 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, ul. Zwycięstwa 3 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/2
Sulechów, ul. Zwycięstwa 5 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/3
Sulechów, ul. Zwycięstwa 8 4 lokali ZG2S/xxxxxxxx/0
Sulechów, ul. Zwycięstwa 18 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/4
Sulechów, ul. Zwycięstwa 18B brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/2
Sulechów, ul. Zwycięstwa 19 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/5
Sulechów, ul. Zwycięstwa 20 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/4
Sulechów, ul. Zwycięstwa 21A 7 lokali ZG2S/xxxxxxxx/2
Sulechów, ul. Zwycięstwa 22 2 lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, ul. Zwycięstwa 23 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, ul. Zwycięstwa 25 5 lokali ZG2S/xxxxxxxx/8
Sulechów, ul. Zwycięstwa 26 3 lokali ZG2S/xxxxxxxx/4
Sulechów, ul. Zwycięstwa 26A 2 lokali ZG2S/xxxxxxxx/0
Sulechów, ul. Zwycięstwa 27 28 lokali ZG2S/xxxxxxxx/5
Sulechów, ul. Zwycięstwa 27A 3 lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, ul. Zwycięstwa 27B 4 lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, ul. Zwycięstwa 27C 3 lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, ul. Zwycięstwa 27D 4 lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, ul. Zwycięstwa 28 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.