Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Michalika

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Michalika 2 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Michalika 4 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Michalika 6 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.