Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Nadrzeczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Nadrzeczna 6 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Nadrzeczna 10 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Nadrzeczna 12 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.