Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Osiedlowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Osiedlowa 1 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Osiedlowa 2 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Osiedlowa 3 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Osiedlowa 4 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Osiedlowa 5 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Osiedlowa 6 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Osiedlowa 7 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Osiedlowa 8 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Osiedlowa 9 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Osiedlowa 10 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Osiedlowa 11 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Osiedlowa 12 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Osiedlowa 14 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Osiedlowa 15 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Osiedlowa 16 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Osiedlowa 17 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Osiedlowa 18 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Osiedlowa 19 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Osiedlowa 20 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Osiedlowa 21 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Osiedlowa 22 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Osiedlowa 23 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Osiedlowa 24 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Osiedlowa 25 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Osiedlowa 26 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Osiedlowa 27 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Osiedlowa 28 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Osiedlowa 29 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Osiedlowa 30 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Osiedlowa 31 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Osiedlowa 32 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Osiedlowa 33 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Osiedlowa 35 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Osiedlowa 36 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Osiedlowa 37 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Osiedlowa 38 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Osiedlowa 39 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Osiedlowa 40 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Osiedlowa 41 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Osiedlowa 45 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Osiedlowa 47 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Osiedlowa 49 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Osiedlowa 51 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Osiedlowa 53 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Osiedlowa 55 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Osiedlowa 57 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.