Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Trojanowicka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Trojanowicka 1 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Trojanowicka 2 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Trojanowicka 4 2 lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Trojanowicka 6 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Trojanowicka 7 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Trojanowicka 8 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.