Księgi wieczyste, Proszowice, ul. Stary Dębowiec

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Proszowice, ul. Stary Dębowiec 5 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/3
Proszowice, ul. Stary Dębowiec 7 brak lokali KR1H/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.