Księgi wieczyste, Grójec, ul. Matejki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Grójec, ul. Matejki 1 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/8
Grójec, ul. Matejki 2 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/1
Grójec, ul. Matejki 3 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/7
Grójec, ul. Matejki 4 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/8
Grójec, ul. Matejki 5 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/2
Grójec, ul. Matejki 6 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/8
Grójec, ul. Matejki 7 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/8
Grójec, ul. Matejki 8 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/5
Grójec, ul. Matejki 9 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/5
Grójec, ul. Matejki 10 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.