Księgi wieczyste, Grójec, ul. Walecznych

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Grójec, ul. Walecznych 2 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/5
Grójec, ul. Walecznych 4 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/5
Grójec, ul. Walecznych 10 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/6
Grójec, ul. Walecznych 12 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/9
Grójec, ul. Walecznych 15 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/5
Grójec, ul. Walecznych 17A brak lokali RA1G/xxxxxxxx/3
Grójec, ul. Walecznych 19 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/5
Grójec, ul. Walecznych 20 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/7
Grójec, ul. Walecznych 22 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/3
Grójec, ul. Walecznych 24 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/9
Grójec, ul. Walecznych 26 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/5
Grójec, ul. Walecznych 28 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/1
Grójec, ul. Walecznych 30 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/7
Grójec, ul. Walecznych 32 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/3
Grójec, ul. Walecznych 38 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/3
Grójec, ul. Walecznych 40 brak lokali RA1G/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.