Księgi wieczyste, Łosice, ul. Błonie

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łosice, ul. Błonie 1 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/4
Łosice, ul. Błonie 3 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/7
Łosice, ul. Błonie 4 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/0
Łosice, ul. Błonie 5A brak lokali SI2S/xxxxxxxx/5
Łosice, ul. Błonie 5B brak lokali SI2S/xxxxxxxx/1
Łosice, ul. Błonie 8 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/5
Łosice, ul. Błonie 10 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/7
Łosice, ul. Błonie 14 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/4
Łosice, ul. Błonie 16 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/1
Łosice, ul. Błonie 18 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/8
Łosice, ul. Błonie 20 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/0
Łosice, ul. Błonie 30 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/7
Łosice, ul. Błonie 32 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/4
Łosice, ul. Błonie 34 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/4
Łosice, ul. Błonie 44 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/7
Łosice, ul. Błonie 48 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/8
Łosice, ul. Błonie 50 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/6
Łosice, ul. Błonie 52 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/9
Łosice, ul. Błonie 54 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/9
Łosice, ul. Błonie 56 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/3
Łosice, ul. Błonie 58 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/7
Łosice, ul. Błonie 60 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/8
Łosice, ul. Błonie 62 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/6
Łosice, ul. Błonie 64 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.