Księgi wieczyste, Łosice, ul. Dolna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łosice, ul. Dolna 4 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/6
Łosice, ul. Dolna 6 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/4
Łosice, ul. Dolna 8 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/1
Łosice, ul. Dolna 10 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/5
Łosice, ul. Dolna 14 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.