Księgi wieczyste, Łosice, ul. Joselewicza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łosice, ul. Joselewicza 1 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/4
Łosice, ul. Joselewicza 2 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/3
Łosice, ul. Joselewicza 4 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/7
Łosice, ul. Joselewicza 5 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/3
Łosice, ul. Joselewicza 6 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/6
Łosice, ul. Joselewicza 7 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/1
Łosice, ul. Joselewicza 9 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/5
Łosice, ul. Joselewicza 11 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/4
Łosice, ul. Joselewicza 13A brak lokali SI2S/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.