Księgi wieczyste, Łosice, ul. Piłsudskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łosice, ul. Piłsudskiego 1 3 lokali SI2S/xxxxxxxx/2
Łosice, ul. Piłsudskiego 12 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/0
Łosice, ul. Piłsudskiego 17 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.