Księgi wieczyste, Łosice, ul. Przechodnia

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Łosice, ul. Przechodnia 1 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/4
Łosice, ul. Przechodnia 4 brak lokali SI2S/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.